Fe v sére

Klinický význam:

Železo sa podieľa na rôznych vitálnych procesoch v tele od bunečných oxidačných mechanizmov až po transport a dodávku kyslíka do buniek v tele. Je zložkou chromoproteínov prenášajúcich kyslík, hemoglobínu a myoglobínu, ako aj rôznych enzýmov, napr. cytochrómoxidázy a peroxidáz. Zostávajúce železo v tele je obsiahnuté vo flavoproteínoch, proteínoch obsahujúcich železo-síru, ako aj vo feritíne na úschovu železa a v transferíne na transport železa. Nameraná koncentrácia železa v sére sa týka hlavne Fe(III) viazaného na sérový transferín a nezahŕňa železo obsiahnuté v sére ako voľný hemoglobín. Koncentrácia železa v sére je znížená u mnohých ale nie všetkých pacientov s anémiou z nedostatku železa, pri akútnych alebo chronických zápalových chorobách, napr. akútnej infekcii, imunizácii a infarkte myokardu, akútnom alebo nedávnom krvácaní, malignite, podvýžive s nedostatočným príjmom bielkovín (kwashiorkor), neskorom tehotenstve, menštruácii a nefróze. Koncentrácia železa v sére sa značne znižuje u pacientov so začínajúcou odpoveďou na špecifickú terapiu na anémie alebo iné príčiny, napr. liečba malígnej anémie vit. B12. Vyššie ako bežné koncentrácie sérového železa sa vyskytujú u porúch s preťažením železom, napr. hemochromatóze a akútnej otrave železom po perorálnom alebo parenterálnom podávaní železa. Hladiny železa môžu byť zvýšené aj pri akútnej hepatitíde, otrave olovom, akútnej leukémii, talasémii alebo perorálnej antikoncepcii.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Muži: 12,5 – 32,2 µmol/L
Ženy: 10,7 – 32,2 µmol/L
Dojčatá: 7,2 – 17,9 µmol/L
Deti: 9,0 – 21,5 µmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10 % až do 1 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L
    bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10 % až do 100 mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Železo 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 017; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 050; 051; 060; 062; 063; 064; 069; 104; 140; 145; 153; 154; 155; 216; 219; 329; 331; 323 všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X86 03 Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia