Vitamín B12

Klinický význam:

Vitamín B12, označovaný aj ako kobalamín, je komplexná organokovová zlúčenina, v ktorej je atóm kobaltu v rámci korínového kruhu. Ide o vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný mikroorganizmami. Nemôže byť syntetizovaný v ľudskom tele a veľmi zriedkavo sa vyskytuje v produktoch rastlinného pôvodu. Hlavnými zdrojmi vitamínu B12 sú mäso, ryby, vajcia a mliečne výrobky. Absorpcia v gastrointestinálnom trakte je závislá na vnútornom faktore, ktorý je syntetizovaný žalúdočnými parietálnymi bunkami, v distálnom ileu. Najčastejšiou príčinou vážneho nedostatku vitamínu B12 je nedostatok vnútorného faktora v dôsledku autoimunitnej atrofickej gastritídy. Choroba sa historicky nazýva „Zhubná anémia“, aj keď mnoho pacientov prichádza s prevažne neurologickými prejavmi. Príklady iných príčin nedostatku vitamínu B12 sú malabsorpcia v dôsledku gastrektómie, zápalové ochorenie čriev alebo diétny nedostatok, napríklad u prísnych vegetariánov (vegáni). Vitamín B12 je kofaktorom dvoch enzýmov, metionín syntázy a methylmalonyl CoA mutázy. Metionín syntáza, ktorá sa nachádza v cytoplazme, vyžaduje vitamín B12 vo forme methylcobalaminu a katalyzuje premenu homocysteínu na metionín, esenciálnu aminokyselinu. Počas tohto kroku je metylová skupina prevedená z methyltetrahydrofolátu na aminokyselinu. Tento enzým spája cestu metylácie syntézou darcu metylu S-adenosyl metionínu a cesty, v ktorej sú purín a pyrimidín syntetizované pomocou generácie tetrahydrofolátu. Vo forme 5′-deoxyadenosylkobalaminu sa vitamín B12 tiež vyžaduje pre mitochondriálny enzým methylmalonyl CoA mutázu, ktorá premieňa methylmalonyl CoA na sukcinyl CoA. Toto je krok pri oxidácii mastných kyselín s nepárnym počtom uhlíkov a katabolizmu ketogénnych aminokyselin. Vitamín B12 je preto dôležitý pre syntézu DNA, regeneračný metionín pre syntézu proteínov a metyláciu, ako aj pre rozvoj a počiatočnej myelinizácie centrálneho nervového systému (CNS), a pre zachovanie normálnej funkcie CNS. Nedostatok vitamínu B12 je bežný vo vyspelých krajinách, najmä u starších ľudí, a najväčšiu prevalenciu má v chudobnejších populáciách. Prevalencia všeobecne narastá s vekom. Nedostatok vitamínu B12 ovplyvňuje syntézu červených krviniek, čo spôsobuje megaloblastickú anémiu kvôli abnormálnej syntéze DNA. Navyše zhoršuje neurologickú funkciu, najmä demyelinizáciou nervových vlákien, sčasti kvôli abnormálnej metylácii, čo vedie k periférnej neuropatii, demencii, slabým kognitívnym funkciám a depresii. Ďalšími následkami nedostatku alebo vyčerpania vitamínu B12 sú zvýšené riziká defektov neurálnej trubice, osteoporóza, cerebrovaskulárne a kardiovaskulárne ochorenia. Skorá diagnóza je kvôli latentnej povahe tejto poruchy a riziku trvalého neurologického poškodenia úplne zásadná. Všeobecne je primárnym testom vykonávaným pre potvrdenie diagnózy deficitu vitamínu B12 meranie hladiny vitamínu B12 v sére. Súčasné publikácie naznačujú, že k zlepšeniu špecifickosti diagnózy by sa navyše mali stanoviť nasledujúce biomarkery: foláty, kyselina metylmalónovej (MMA), homocysteín a holotranskobalamin

Referenčné hodnoty:

140 – 490 pmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,025 mmol/L nebo ≤ 0,04 g/dL) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL), biotínom (< 205 nmol/L alebo < 50 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Vitamín B12 001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 065; 104; 114; 154; 163; 329; 332; 323 001, 004, 005, 007, 008, 009, 014, 018, 019, 020, 025, 031, 048, 049, 050, 051, 060, 062, 063, 064, 065, 104, 105, 153, 154, 163, 216, 329, 332, 341 001, 004, 005, 007,009, 019, 025, 031, 048, 049, 050, 060, 062, 063, 064, 104, 153, 154, 163, 329, 332,

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

2 dni

Zdroj:

Návod na použitie Vitamin B12, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia