Foláty

Klinický význam:

Folát patrí do skupiny B vitamínov zložených z aromatického pteridínového kruhu spojeného metylovou skupinou s p-aminobenzoovou kyselinou a glutamátovým reziduom. Folát (kyselina listová) je nevyhnutný pre normálne fungovanie buniek a hrá zásadnú úlohu pri syntéze nukleových kyselín, regenerácii metionínu, prenášaní chemických skupín tvorených z jedného atómu uhlíka a redoxných reakciách potrebných pre normálny metabolizmus a jeho reguláciu. Cyklus metionínu je vysoko citlivý na nedostatok folátov: v prípade deficitu je porušená schopnosť buniek remetylovať homocysteín, čo vedie k nárastu jeho koncentrácia v plazme. Folát má rovnako zásadnú úlohu v syntéze prekurzorov purínu a pyrimidínu nukleových kyselín. Zmenená distribúcia metylových skupín a porušená syntéza DNA hrá významnú úlohu pri rozvoji malígnych nádorov. Abnormálne koncentrácie folátu bývajú spájané rovnako s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení, porúch uzáveru neurálnej trubice, rázštepom pery a podnebia, komplikáciami v neskorej fáze tehotenstva a neurodegeneratívnymi a psychiatrickými poruchami.
Folát patrí do skupiny esenciálnych vitamínov, tj. nemôže byť syntetizovaný  v ľudskom tele a musí sa preto prijímať z potravy. Hlavnými zdrojmi folátu sú zelená a listová zelenina, klíčky, ovocie, pivovarské kvasnice a pečeň. Deficit folátu môže byť spôsobený zníženým príjmom v potrave, slabou absorpciou prijatého folátu v čreve alebo zvýšenou potrebou folátov, napr. pri zvýšenej fyzickej námahe alebo tehotenstve. Nedostatok folátu môže byť spôsobený tiež ochorením pečene a genetickými defektami alebo interakciami liekov spôsobených poruchou metabolizmu folátu.
Deficit folátu aj vitamínu B12 sa prejavuje ako megaloblastová (makrocytová) anémia: kvôli poruche syntézy DNA a dozrievaniu buniek, najmä erytropoetických elementov, je celkový počet erytrocytov výrazne znížený. Schopnosť syntetizovať hemoglobín je však normálne, čo vedie k abnormálnemu zväčšeniu prekurzorov erytrocytov ( „makrocyty“ alebo „megaloblasty“) a zvýšenej koncentrácii hemoglobínu v nich ( „hyperchrómna anémia „).
Pretože vitamín B12 a folát sa podieľa na bunkovom metabolizme jednouhlíkových skupín spoločne, a pretože hematologické a klinické prejavy ich nedostatku môžu byť podobné, je vhodné u pacientov so symptómami deficitu týchto vitamínov súčasne stanoviť koncentráciu oboch týchto parametrov

Referenčné hodnoty:

10,1 – 42,4 nmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 496 µmol/L alebo < 29 mg/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 86,1 nmol/L alebo <  21 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Kyselina listová 001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 104; 114; 154; 163; 332; 323; 329 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 014, 018, 019, 020, 025, 031, 048, 049, 050, 060, 062, 063, 064, 104, 105, 153, 154, 163, 216, 332, 329, 341 001, 004, 005, 007, 008, 009, 014, 019, 025, 031, 048, 049, 050, 060, 062, 063, 064, 154, 163, 332

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

2 dni

Zdroj:

Návod na použitie Folate, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia