Feritín

Klinický význam:

Feritín je makromolekula s molekulovou hmotnosťou najmenej 440 kDa (v závislosti od obsahu železa) a skladá sa z proteínovej šupky (apoferitínu), z 24 podjednotiek, a železného jadra, ktoré obsahuje v priemere približne 2500 Fe3 + iónov (feritín v pečeni a slezine). Stanovenie feritínu sa využíva pri zisťovaní stavu metabolizmu železa. Stanovenie feritínu na začiatku terapie poskytuje reprezentatívny odhad telesných zásob železa. Deficit zásob v retikuloendoteliálnom systéme (RES) tak môže byť odhalený vo veľmi ranom štádiu. Pre klinické zhodnotenie je rozhodujúca hodnota 20 mikrogramov/L (ng/mL), kde začína prelatentný deficit železa. Táto hodnota indikuje vyčerpanie zásob železa, ktoré možno mobilizovať pre syntézu hemoglobínu. Nedostatok železa je potom definovaný ako pokles hodnoty feritínu pod 12 mikrogramov / L (ng / mL). Na základe týchto 2 hodnôt odpadajú ďalšie laboratórne vyšetrenia, dokonca aj vtedy, keď je krvný obraz naďalej morfologicky v normále. Ak sú znížené hodnoty feritínu sprevádzané hypochrómnou, mikrocytárnou anémiou, potom hovoríme o manifestácii deficitu železa. Keď je hladina feritínu zvýšená a môžeme vylúčiť poruchu distribúcie, jedná sa o prejav preťaženia organizmu železom. Ako hraničná hodnota slúži 400 mikrogramov/L (ng/mL) feritínu. Zvýšené hladiny feritínu sa objavujú tiež u nasledujúcich nádorov: akútna leukémia, Hodgkinova choroba, karcinóm pľúc, hrubého čreva, pečene a prostaty. Stanovenie feritínu má svoj význam pri metastázach v pečeni. Výskumy ukázali, že až 76% všetkých pacientov, ktorí trpeli metastázami pečene, mali hodnoty nad 400 mikrogramov/L (ng/mL). Dôvodom pre vzostup hodnôt môže byť nekróza buniek, zastavená erytropoéza alebo zvýšená syntéza v nádorovom tkanive.

Referenčné hodnoty:

Muži: 30 – 400 ug/L
Ženy: 13 – 150 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín < 0,31 mmol/L nebo ≤ 0,5 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 3300 mg/dL), biotínom (< 205 nmol/L alebo <  50 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Feritín 001; 002; 003; 004; 006; 007; 008; 009; 010; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 043; 047; 048; 049; 060; 062; 063; 064; 104; 154; 156; 163; 216; 222; 319; 329; 331; 332; 334; 591; 323 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 018, 019, 020, 025, 031, 040, 043, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 060, 062, 063, 064, 109, 145, 153, 154, 163, 216, 219, 222, 319, 322, 329, 332, 334, 341, 591 001; 002; 003; 004; 006; 007; 008; 009; 010; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 043; 047; 048; 049; 060; 062; 063; 064; 104; 154; 156; 163; 216; 222; 319; 329; 331; 332; 334; 591

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie Ferritin, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,80 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia