Transferín

Klinický význam:

Transferín je hlavný plazmatický proteín na prepravu železa. Transferín má dve väzobné miesta pre železo, tieto sú silné pri fyziologickom pH, alebo slabé pri zníženom pH. Transferín je v rozsiahlej miere, ale nie výhradne syntetizovaný pečeňou. Meranie plazmatických výsledkov transferínu je užitočné pri diferenciálnej diagnostike anémie a bude rásť s anémiou z nedostatku železa. Pri kongenitálnej atransferinémii je veľmi nízka hladina transferínu sprevádzaná preťažením železom a vážnou hypochrómnou anémiou rezistentnou voči terapii železom. Vysoké hladiny transferínu sa vyskytujú v tehotenstve a počas podávania estrogénov. Znížené sú pri ochoreniach spojených so zvýšenou stratou proteínov, napr. pri nefrotickom syndróme, stavoch spojených s nedostatkom proteínov a pri chronickom ochorení pečene. Transferín je negatívny reaktant akútnej fázy a počas zápalového procesu alebo pri malignite bude klesať. Transferín sa často používa spolu so železom na výpočet saturácie transferínu.

Referenčné hodnoty:

Dospelí
2,0 – 3,6 g/L
Deti
0 – 4 dni 1,30 – 2,75 g/L
3 mesiace – 10 rokov 2,03 – 3,6 g/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • Ikterita: Interferencia menej než 10 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • Hemolýza: Interferencia menej než 3 % až do 5 g/L hemoglobínu
  • Lipémia: Interferencia menej než 10 % až do 1 000 mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Transferín 001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 062; 063; 104; 140; 154; 155; 163; 216; 331; 329 001, 002, 004, 007, 008, 009, 010, 018, 019, 020, 031, 040, 043, 048, 049, 060, 062, 063, 140, 154, 163, 216, 329 001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 063; 140; 154; 163; 216; 329, 062

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X52 01 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia