Osteokalcín

Klinický význam:

Ostaokalcín je najdôležitejším nekolagénovým proteínom v kostnej matrici, je proteínom špecifickým pre kosti, viažúci vápnik a je závislý od vitamínu K. Je zložený zo 49 aminokyselín a jeho molekulová hmotnosť je cca 5800 Da. Pri kostnej syntéze je osteokalcín produkovaný osteoblastami. Jeho produkcia je závislá od vitamínu K a je stimulovaná vitamínom D3. Po jeho uvoľnení z osteoblastov je osteokalcín vylučovaný do krvného obehu a je tiež asimilovaný do kostnej matrice. Hladina osteokalcínu v sére (plazme) preto súvisí s rýchlosťou obnovy kostnej hmoty pri rôznych metabolických ochoreniach kostí, predovšetkým pri osteoporóze ale tiež u primárneho alebo sekundárneho hyperparathyrodisme alebo Pagetovej chorobe.
Osteokalcín je preto označovaný ako marker obnovy kostnej hmoty a preto sa aj pre tento účel využíva. Sledovaním koncentrácie osteokalcínu je možné monitorovať terapiu antiresorpčnými látkami.

Referenčné hodnoty:

Pohlavie Hodnota
Muži 30 r. 24 – 70 ug/L
50 r. 14 – 42 ug/L
70 r. 14 – 46 ug/L
Ženy Premenopauzálne 11 – 43 ug/L
Postmenopauzálne 15 – 46 ug/L
S osteoporózou 13 – 48 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL) , biotínom (< 102nmol/L alebo < 25 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Osteokalcín 001; 007; 009; 011; 045; 060; 063; 064; 108; 145; 153; 154 001, 007, 009, 011, 045, 060, 063, 064, 145, 153, 154, 520 001; 007; 009; 011; 045; 060; 063; 064; 108; 145; 153; 154

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dní

Zdroj:

Návod na použitie N-MID Osteokalcín, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia