fT4

Klinický význam:

Thyroxin (T4) je hlavným hormónom štítnej žľazy, vylučovaným štítnou žľazou do krvného obehu. Spolu s trijódtyronínom (T3) hrajú významnú úlohu pri regulácii metabolizmu v tele, ovplyvňujú kardiovaskulárny systém, rast a metabolizmus kostí, a sú dôležité pre normálny vývoj funkcií gonád a nervového systému. T4 sa v krvnom obehu vyskytuje ako rovnovážna zmes voľného a viazaného hormónu. Voľná T4 (fT4) je neviazaná a biologicky aktívna forma, ktorá predstavuje iba 0.03 % celkového T4. Zostávajúca T4 je inaktívna a viazaná na sérové proteíny, ako napr. thyroxín viažuci globulín (TBG, 75 %), prealbumín (15 %) a albumín (10 %). Meranie voľného T4 má tú výhodu, že je nezávislé na zmenách koncentrácie a väzobných schopností väzbových proteínov; ďalšie meranie väzobných parametrov (Tuptake, TBG) je preto zbytočné. Voľný T4 je tak užitočným nástrojom v rutinnej klinickej diagnostike pri zisťovaní stavu štítnej žľazy. Mal by sa stanovovať spolu s TSH, ak je podozrenie na poruchu funkcie štítnej žľazy. Meranie je vhodné pri monitorovaní tyreosupresívnej liečby.

Referenčné hodnoty:

12,0 – 22,0 pmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 701 µmol/L alebo <41mg/dL) hemolýzou (Hb < 0.621 mmol/L alebo < 1 g/dL), lipémiou (Intralipid  < 2000 mg/dL) , biotínom (< 409 nmol/L alebo <  100 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
fT4 001; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 024; 025; 031; 040; 043; 047; 048; 049; 050; 060; 062; 064; 104; 140; 153; 154; 155; 323; 329 001, 004, 005, 007, 008, 009, 019, 020, 024, 025, 031, 040, 043, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 060, 062, 063, 064, 069, 140, 153, 154, 155, 216, 329 047; 060; 225; 024; 007; 001; 153; 064

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie FT4, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia