Testosterón

Klinický význam:

Testosterón sa považuje za jeden z kľúčových androgénnych steroidov.
U mužov je vylučovaný v semenníkoch a kôre nadobličiek a u žien v kôre
nadobličiek a vaječníkoch. Produkovaný je tiež v periférnych tkanivách
z androstendiónu. U mužov je testosterón syntetizovaný takmer výlučne v Leydigových bunkách v semenníkoch. Vylučovanie testosterónu je regulované luteinizačným
hormónom (LH) a testosterón stimuluje rozvoj sekundárnych pohlavných
charakteristík, ako je napr. rast pubického, faciálneho a axilárneho ochlpenia
a prídavných sexuálnych orgánov. Väčšina testosterónu v obehu je viazaná
na transportný proteín (SHBG = pohlavný hormón viažuci globulín).
U žien sa malé množstvo testosterónu tvorí v ováriách, nadobličkách
a periférne tukovom tkanive. Sérová koncentrácia testosterónu je u žien cca
10-krát nižšia ako u mužov. Vo fyziologických koncentráciách nemajú androgény
špecifické účinky na ženy. Zvýšená produkcia testosterónu u žien môže
spôsobiť virilizáciu (v závislosti na zvýšení).

Referenčné hodnoty:

Testosteron ug/L =  ng/mL nmol/L
Muži  20-49 r. 2,49 – 8,36 8,64 – 29,0
Muži >50 r. 1,93 – 7,40 6,68 – 25,7
Ženy 20 – 49 r. 0,084 – 0,481 0,290 – 1,67
Ženy >50 r. 0,029 – 0,408 0,101 – 1,42

 

Prevodný faktor medzi jednotkami:

 

ug/L = ng/mL

ng/mL x 3,47= nmol/L

ng/mL x100 =  ng/dL

nmol/L x 0,288 = ng/mL

  

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

 

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 513 µmol/L alebo < 03 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,372 mmol/L nebo ≤ 0,60 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1000 mg/dL), biotínom (< 123 nmol/L alebo <  30 ng/mL)

 

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Testosteron 001; 005; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 043,062; 064; 109; 153; 289; 302; 322,340,367

 

001, 007, 008, 009, 012, 017, 018, 019, 043, 062, 064, 109, 153, 289, 302, 322, 340

 

001; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

 

 

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia: 7 dní

Zdroj: Návod na použitie Testosterone, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia