Testosterón

Klinický význam:

Testosterón sa považuje za jeden z kľúčových androgénnych steroidov. U mužov je vylučovaný v semenníkoch a kôre nadobličiek a u žien v kôre nadobličiek a vaječníkoch. Produkovaný je tiež v periférnych tkanivách z androstendiónu. U mužov je testosterón syntetizovaný takmer výlučne v Leydigových bunkách v semenníkoch. Vylučovanie testosterónu je regulované luteinizačným hormónom (LH) a testosterón stimuluje rozvoj sekundárnych pohlavných charakteristík, ako je napr. rast pubického, faciálneho a axilárneho ochlpenia a prídavných sexuálnych orgánov. Väčšina testosterónu v obehu je viazaná na transportný proteín (SHBG = pohlavný hormón viažuci globulín). U žien sa malé množstvo testosterónu tvorí v ováriách, nadobličkách a periférnom tukovom tkanive. Sérová koncentrácia testosterónu je u žien cca 10-krát nižšia ako u mužov. Vo fyziologických koncentráciách nemajú androgény špecifické účinky na ženy. Zvýšená produkcia testosterónu u žien môže spôsobiť virilizáciu (v závislosti na zvýšení).

Referenčné hodnoty:

Pohlavie Vek Hodnota
Muži 1 r. 0,12 – 0,21 ug/L
6. 0,03 – 0,32 ug/L
12 r. 0,30 – 0,68 ug/L
17 r. 0,28 – 11,10 ug/L
99 r. 2,8 – 8,0 ug/L
Ženy 99 r. 99 R 0,06 – 0,82 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 513 µmol/L alebo < 03 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,372 mmol/L nebo ≤ 0,60 g/dL) lipémiou (Intralipid < 1000 mg/dL), biotínom (< 123 nmol/L alebo < 30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Testosteron 001; 005; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322 001, 007, 008, 009, 012, 017, 018, 019, 043, 062, 064, 109, 153, 289, 302, 322, 340 001; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie Testosterone, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia