Fe – väzbová kapacita

Klinický význam:

Železo sa podieľa na rôznych vitálnych procesoch v tele od bunkových oxidačných mechanizmov až po transport a dodávku kyslíka do buniek v tele. Je zložkou chromoproteínov prenášajúcich kyslík, hemoglobínu a myoglobínu, ako aj rôznych enzýmov, napr. cytochrómoxidázy a peroxidáz. Zostávajúce železo v tele je obsiahnuté vo flavoproteínoch, proteínoch obsahujúcich železo-síru, ako aj vo feritíne na úschovu železa a v transferíne na transport železa. Nameraná koncentrácia železa v sére sa týka hlavne Fe(III) viazaného na sérový transferín a nezahŕňa železo obsiahnuté v sére ako voľný hemoglobín. Keďže za normálnych okolností len asi jedna tretina miest v transferíne, na ktoré sa viaže železo, je obsadených Fe(III), sérový transferín má značnú rezervnú väzbovú kapacitu železa. Toto sa nazýva sérová nenasýtená alebo latentná väzbová kapacita železa. Merania UIBC sa môžu použiť spolu s koncentráciou železa v sére na získanie celkovej väzbovej kapacity železa (TIBC) t.j. maximálnej koncentrácie železa, ktorú môžu sérové proteíny, hlavne transferín, viazať. TIBC je znížená pri chronických infekciách, malignitách, otrave železom, ochoreniach obličiek, nefróze, proteínovej malnutrícii (kwashiorkor) a talasémii. Bežné príčiny zvýšenia TIBC zahŕňajú anémiu z deficitu železa, neskoré tehotenstvo, perorálnu antikoncepciu a vírusovú hepatitídu.

Referenčné hodnoty:

27,8 – 63,6 µmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • Ikterita: Interferencia menej než 6 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • Hemolýza: Interferencia menej než 10 % až do 2 g/L hemoglobínu
  • Lipémia: Interferencia menej než 5 % až do 1 000 mg/dL Intralipidu.

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Väz.kapacita železa 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 017; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 050; 051; 060; 063; 064; 069; 104; 140; 145; 153; 154; 155; 216; 219; 329; 331; 323 všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X205 02 Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia