Cl v sére

Klinický význam:

Cl- je hlavný extracelulárny anión, jeho funkciou je udržiavanie acidobázickej rovnováhy a rovnováhy vody. Vo vysokej koncentrácii sa vyskytuje v žalúdočných šťavách. Pri strate chloridov sa rozvíja alkalóza, pri nadmernom príjme acidóza. Účelom testu je odhalenie porúch acidobázy a hodnotenie stavu tekutín a extracelulárnej rovnováhy aniónov a katiónov, sledovanie strát chloridov, kontrola príjmu NaCl.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 101-109 mmol/L
Moč 24h. 110-250 mmol/24h

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum/plazma

  • hemolýza – neodporúča sa stanovovať
  • lipémia – neodporúča sa stanovovať

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Chloridy Všetky odbornosti Všetky odbornosti Všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BL68320.04 ISE

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia