Amyláza v sére

Klinický význam:

Amylázy sú skupinou hydroláz, ktoré štiepia komplexné sacharidy zložené z jednotiek alfa-D-glukózy spojené s uhlíkovými atómami 1 a 4 na susediacich zvyškoch glukózy. V tele sa amylázy nachádzajú vo viacerých orgánoch a tkanivách. Najvyššia koncentrácia je prítomná v pankrease, kde sa enzým syntetizuje acinárnymi bunkami a potom vylučuje do tráviaceho traktu vývodným systémom pankreasu. Slinné žľazy tiež vylučujú amylázu účinnú na spustenie hydrolýzy škrobov, kým je potrava ešte v ústach a v pažeráku. Medzi ochorenia spôsobujúce zvýšenie alfa-amylázy v plazme patria: akútna pankreatitída, zápal príušnej žľazy, alkoholizmus, obličková nedostatočnosť a ochorenia ako napr. virová hepatitída, AIDS, brušný týfus, sarkoidóza a trauma horných brušných partií. K merateľnému vzostupu amylázy dochádza tiež po ERCP. Pri akútnej pankreatitíde stúpa amyláza po 5-6 hodinách po nástupe príznakov a ostáva zvýšená počas 2 až 5 dní. Vzostup plazmatickej aktivity neodráža závažnosť ochorenia a naopak, ťažká deštrukcia pankreasu nemusí spôsobiť významný vzostup plazmatickej koncentrácie pankreatickej alfa-amylázy. Alfa-amyláza sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a potom sa z nej tubulmi reabsorbuje 50 %. Táto reabsorpcia sa významne znižuje pri prechodnom poškodení tubulov, pri popáleninách, v prítomnosti diabetickej ketoacidózy, pri akútnej pankreatitíde a tiež pri proteinúrii, ktorá spôsobuje zvýšenie škodlivosti alfa-amylázy. Stanovenie alfa-amylázy v moči sa indikuje pri vyšetrení hyperamylazémie spojenej s makroamylazémiou alebo obličkovou nedostatočnosťou. Hypoamylazémia bola pozorovaná pri pokročilej cystickej fibróze, ťažkom ochorení pečene a po pankreatektómii. Rovnako býva hypoamylazémia zistená u obéznych osôb ako následok zníženej koncentrácie slinnej frakcie.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 0,46 – 1,66 µkat/L
Moč Muži – ≤ 8,16 µkat/L
Ženy – ≤ 7,50 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum/Plazma

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Amyláza všetky odbornosti všetky odbornosti 001; 002; 007; 010; 019; 020; 048; 050; 060; 031; 025; 049; 107; 153; 154; 216; 329; 331; 341; 323

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X82 01 Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia