HLA B27

Najsilnejšia asociácia antigén HLA B27 je jednoznačne dokázaná s Bechterovou chorobou (ankylozujúca spondylitída-AS). HLA-B27 alela sa vyskytuje u 96% chorých. Prítomnosť tohto antigénu hrá úlohu aj pri diagnostike Reiterovho syndrómu , kde frekvencia tohto antigen je u chorých 60-80%, pri súčasnom výskyte sakroielitídy až 90%. V prípadoch reaktívnych artritíd je frekvencia tohto antigen u chorých 33-90%.

Enteropatie – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba – ochorenie komplikované periférnou artritídou nie je asociované s HLA-B27. Zvýšená frekvencia HLA-B27 (40-75 %) sa pozoruje pri výskyte sakroileitídy a spondylitídy.

Uveitída – asociovaná s HLA-B27 je takmer vždy unilaterálna, akútna a predná. Frekvencia antigénu B27 je približne 50 %. U väčšiny B27-pozitívnych chorých sa zároveň rozvíja niektorá so séronegatívnych spondartritíd. Uveitída, resp. iridocyklitída asociovaná s AS sa vyskytuje bez HLA-B27 len ojedinele.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
52,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia