DNA Bordetella pertussis

Detekcia Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica

Materiál
výter z nazofaryngu, aspirát

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
S pokračujúcou obnovou čierneho kašľa budú zdravotnícki pracovníci vidieť viac pacientov s podozrením na čierny kašeľ. Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je dôležitým nástrojom na včasnú diagnostiku čierneho kašľa a je čoraz dostupnejšia pre lekárov.
PCR na čierny kašeľ PCR má optimálnu citlivosť počas prvých 3 týždňov kašľa, keď je bakteriálna DNA stále prítomná v nosohltane. Po štvrtom týždni kašľa množstvo bakteriálnej DNA rýchlo klesá, čo zvyšuje riziko získania falošne negatívnych výsledkov. Testovanie PCR po antibiotickej liečbe môže tiež viesť k falošne negatívnym nálezom. Presné trvanie pozitivity po použití antibiotík nie je dobre známe, ale testovanie PCR po 5 dňoch užívania antibiotík pravdepodobne nebude prospešné a vo všeobecnosti sa neodporúča.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
52,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia