Kvantitatívna proteinúria

Fyziologicky obsahuje moč veľmi malé množstvo bielkovín, ktoré nie je detekovateľné základnými zrážacími alebo kolorimetrickými technikami – hovoríme o tzv. fyziologickej proteinúrii. Ak sa vyskytne v moči bielkovín väčšie množstvo, predpokladáme poruchu na niektorej úrovni vylučovacieho systému.

Množstvo a zloženie bielkovín v moči závisí od ich filtrácie stenou glomerulárnej membrány, na resorpcii v tubulárnych bunkách a na renálnej hemodynamike.

Hodnotenie veľkosti proteinúrie:

  • <0,150 g / 24 hod fyziologická proteinúria
  • <1 g / 24 hod malá proteinúria (väčšinou tubulárna)
  • 1,0-3,5 g / 24 hod strednej proteinúria
  • 3,5 g / 24 hod veľká proteinúria
  • 10 g / 24 hod proteinúria spravidla spojená s ťažkým nefrotickým syndrómom

Pokyny k vyšetreniu:

K vyšetreniu je potrebný 24-hodinový zber moču. Zber začína v určený deň presne o 6 hod. ráno, kedy sa pacient naposledy dôkladne vymočí do záchoda. Od tejto doby močí len do prvej zbernej nádoby, do ktorej sa posledný raz vymočí presne o 18 hod. Túto nádobu označí ako denný zber. Pokračuje sa zberom moču do druhej nádoby, do ktorej sa naposledy vymočí ráno o 6 hod. Túto nádobu označí ako nočný zber.
Obe nádoby je potrebné odniesť hneď ráno po skončení zberu na pracovisko, ktoré vyšetrenie žiadalo. Pacient neraňajkuje, nakoľko mu bude odobratá aj krv. Môže sa napiť nesladeného nápoja.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia