Rozety aktívne a celkové

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
17,35 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia