TPHA+RRR /Treponema pallidum/ BWR

Protilátky proti Treponema palidum (TPHA + RRR)

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Reaktívny výsledok

Medicínsky význam

Syfilis (lues) je chronické multisystémové pohlavne prenosné infekčné ochorenie spôsobené baktériou Treponema pallidum. Veľké nebezpečenstvo spočíva v prieniku T. pallidum cez placentu na novorodencov u neliečených alebo  nedostatočne liečených séropozitívnych  matiek. Možný je aj prenos transfúziou krvných derivátov. Veľmi príležitostne sa stretávame so získaním infekcie cez porušený kožný kryt. Jediný  známy  prirodzený hostiteľ  je človek.

Pri prvom i druhom štádiu syfilisu môžu  príznaky ustúpiť a v latentnej podobe môže  pôvodca syfilisu  prežívať u infikovaného aj niekoľko rokov alebo  až do konca  života.

Laboratórne sa syfilis diagnostikuje kombináciou  netreponémových a treponémových testov. V našom laboratóriu používaný  RPR test využíva flokuláciu kardiolipínového antigénu naviazaného na uhlíkové častice protilátkami (reagínmi) v pacientskom sére. V treponémových (špecifických) testoch sa stanovujú špecifické IgM a IgG protilátky proti pôvodcovi ochorenia Treponema pallidum – TPHA (Treponema pallidum Haemagglutination As- say).

Špecifické treponémové protilátky  zostávajú u väčšiny pacientov pozitívne po celý život a identifikujú osoby  úspešne liečené aj osoby  s neliečeným syfilisom. Treba si uvedomiť možnosť biologicky  falošnej reaktivity sérologických testov, často pri autoimunitných ochoreniach, v gravidite a pri borelióze,  preto  sa reaktívne vzorky konfirmujú.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia