TPHA+RRR /Treponema pallidum/ BWR

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia