anti-HBs

Odber materiálu
Odber krvi za štandardných podmienok.

Referenčné hodnoty
< 10,00 mIU/ml – negat. > 10,00 mIU/ml – jedinci po HBV vakcinácii

Medicínsky význam
Stanovenie anti-HBs sa často používa na monitorovanie úspešnosti vakcinácie proti hepatitíde B.
Viacero štúdii poukazuje na to, že vakcinácia proti hepatitíde B stimuluje imunitný systém
k produkovaniu anti-HBs a k zamedzeniu HBV infekcie.
Stanovenie anti-HBs sa využíva tiež pri monitorovaní zotavovania pacientov infikovaných
hepatitídou B. Prítomnosť anti-HBs po akútnej HBV infekcii a vymiznutie HbsAg je užitočným
indikátorom vyliečenia. Zistenie anti-HBs u asymptomatických jedincov môže indikovať prekonanú
HBV.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia