Kultivačné vyšetrenie na Trichomonas vaginalis

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia