anti HBe

Materiál
Sérum

Odber materiálu
Odber krvi za štandardných podmienok.

Referenčné hodnoty
Negatívny
Pozitívny

Medicínsky význam
Diagnostika infekcie HBV a štádia infekcie sa opiera o detekciu markerov HBV popísaných vyššie. Pri akútnej infekcii sa ako prvé zisťuje HBsAg a to zhruba 1 – 6 týždňov pred klinickými príznakmi. O 1 až 2 týždne neskôr sa objavujú protilátky proti HBcAg (anti HBc IgM a IgG), ktoré môžu pretrvávať po dobu až 6 mesiacov po vymiznutí HBsAg. HBeAg a HBV DNA sú detekovateľné pri nástupe infekcie, a to približne tri mesiace. Protilátky proti HBsAg (anti HBs) zisťujeme o 1 až 2 mesiace neskôr. Detekcia anti HBs a anti HBc total bez prítomnosti HBc IgM poukazuje na infekciu prekonanú v minulosti. Prítomnosť samostatných anti HBs protilátok naznačuje, že pacient má imunitu po očkovaní. Pretrvávanie HBeAg v sére dlhšie než 10 týždňov a HBsAg viac ako 6 mesiacov poukazuje na prechod ochorenia do chronickej fázy.

Interpretácia výsledkov markerov hepatitídy B

HBsAg aHBs HBeAg aHBe aHBc total aHBc IgM HBV DNA
Akútna hepatitida B + + + + +
Chronická VHB v replikačnej fáze – HBeAg poz. + + + +/- +
Chronická VHB v replikačnej fáze – HBeAg negatívny + +/- + +/- +
Chronická VHB- inaktívne nosičstvo + + +
Postinfekčné protilátky + + +
Postvakcinačné protilátky +
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
19,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia