Anti endomyziálne protilátky EMA

Endomýzium je zložka spojivového tkaniva. Typickým nálezom u pacientov s celiakiou sú zvýšené hodnoty protilátok proti endomýziu. Toto zvýšenie je v priamej súvislosti so slizničným poškodením tenkého čreva. Hladina protilátok rýchlo reaguje na bezlepkovú diétu, takže sú vhodné aj na monitoring úspešnosti diétneho režimu. Neodporúčame testovať u detí do dvoch rokov – vyšetrenie tu nemá výpovednú hodnotu ako u ostatných vekových skupín.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia