C3

Klinický význam:

Systém Complement sa skladá asi z 20 plazmatických proteínov, ako aj receptorov na krvných bunkách, ktoré hrajú dôležitú úlohu v zápale tým, že uľahčujú fagocytózu pomocou opsonizácie, lýzy cudzích buniek, zvýšenia vaskulárnej permeability a priťahovania fagocytov. Aktivácia alebo spotreba komplementu sa vyskytuje u mnohých ochorení, najmä tých, ktoré zahŕňajú ukladanie imunitných komplexov, napr. systémový lupus erythematosus (SLE), zmiešaná kryoglobulinémia a určité formy vaskulitídy, no tieto môžu byť čiastočne kompenzované syntézou reaktantov akútnej fázy. C3 zahŕňa asi 30 % celkovej plazmatickej koncentrácie zložiek komplementov a spotrebúva sa aktiváciou klasickej aj alternatívnej dráhy. Hladiny C4 klesajú len ako dôsledok aktivácie klasickej dráhy, preto, ak sa vyskytuje hypokomplementémia, meranie C3 aj C4 môže určiť, či bola aktivovaná klasická alebo alternatívna dráha.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 0,9 – 1,8 g/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5 % až do 5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 500mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
C3 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 331; 329 001, 002, 003, 004, 007, 008, 010, 011, 012, 014, 015, 018, 019, 020, 025, 031, 040, 043, 045, 048, 049, 050, 051, 060, 063, 064, 104, 116, 140, 145, 153, 154, 155, 156, 163, 216, 329, 332 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X59 01 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia