anti-HBc IgM

Patrí medzi markery hepatitídy B Hepatitída B je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je DNA vírus (Hepadnaviridae). Prenos vírusu je parenterálny – pri pohlavnom styku, tetovaní, akupunktúre, i.v. aplikáciu drog, veľmi zriedkavo pri hemodialýze alebo transfúzii. Možný je aj mikroparenterálny prenos prostredníctvom predmetov v domácnosti (zubná kefka, holiace potreby atď.) Inkubačná doba je 45 – 180 dní (priemerne 60-90 dní). Vývoj ochorenia je závislý od veku pacienta. U detských pacientov do 5 rokov prechádza do chronickosti 30-90% prípadov. U populácie nad 5 rokov je to len 2-10% prípadov infekcie HBV. Sérologická diagnostika hepatitídy B je založená na posúdení reaktivity 6 markerov – HBsAg, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HBc total, Anti-HBc IgM.

Indikácie:

  • diferenciálna diagnostika hepatopatií
  • diagnostika infekčnej hepatitídy B
  • stanovenie postvakcinačnej imunity
  • monitorovanie terapie chronickej HBV infekcie (dosiahnutie sérokonverzie HBeAg – aHBe)

Výpovedná hodnota:

  • ako skríningový marker je vhodný HBsAg
  • HBeAg slúži pre posúdenie relatívnej infektivity pacienta
  • sérokonverzia HBsAg – aHBs znamená prekonanie akútnej fázy infekcie s nastolením imunity

Negatívny výsledok testu na HBeAg môže znamenať: 

  • včasnú akútnu infekciu pred dosiahnutím maxima vírusovej replikácie
  • začiatok rekonvalescencie, kedy hladina HBe možno obe tieto fázy odlíšiť. U niektorých pacientov s chronickou formou hepatitídy B nie je HBeAg v sére detekovateľný, hoci sú pozitívne na protilátky anti-HBe.

Nereaktívny výsledok testu nevylučuje možnosť kontaktu s infekciou alebo priamo infekciou hepatitídy B.

Interpretácia výsledkov markerov hepatitídy

HBsAg aHBs HBeAg aHBe aHBc total aHBc IgM HBV DNA
Akútna hepatitida B + + + + +
Chronická VHB v replikačnej fáze – HBeAg poz. + + + +/- +
Chronická VHB v replikačnej fáze – HBeAg negatívna + +/- + +/- +
Chronická VHB – inaktívne nosičstvo + + +
Postinfekčné protilátky + + +
Postvakcinačné protilátky +
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia