Gastrointestinálny panel

Gastrointestinálny (GI) panel umožňuje rýchlu a presnú automatizovanú diagnostiku širokého spektra gastrointestinálnych patogénov vrátane vírusov, baktérií a parazitov, ktoré spôsobujú infekčné hnačky.
Napriek pokroku v oblasti bezpečnosti potravín, hygieny a lekárskej starostlivosti zostáva infekčná gastroenteritída vo vyspelých krajinách významným problémom vo všetkých vekových skupinách. Hlavne v letných mesiacoch patrí k najčastejším prícinách chorobnosti, najmä u detí, u ktorých ostáva hlavnou príčinou úmrtí v rozvojových krajinách.

Vďaka rýchlej a presnej diagnostike dôležitých patogénov vedie vyšetrenie GI Panelom k lepším výsledkom liečby pacientov a znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť.

Vyšetrenie je obzvlášť vhodné pri epidémiách a stavoch, kedy je potrebná rýchla a presná diagnostika.

Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii v deň odovzdania vzorky.

Prehľad patogénov vyšetrovaných v GI panely :

Baktérie
 E. coli/Shigella
 • Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis)
 • Clostridium difficile (Toxin A/B)
 • Plesiomonas shigelloides
 • Salmonella
 • Yersinia enterocolitica
 • Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, & cholerae)
 • Vibrio cholerae
 • E. coli O157
 • Enteroaggregative E. coli (EAEC)
 • Enteropathogenic E. coli (EPEC)
 • Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st
 • Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 E. coli O157
 • Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)
Vírusy Parazity
 • Adenovirus F 40/41
 • Astrovirus
 • Norovirus GI/GII
 • Rotavirus A
 • Sapovirus (I,II, IV, and V)
 • Cryptosporidium
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia lamblia
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
110,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia