Gastrointestinálny panel

Materiál
Stolica, výter z recta

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Polymikrobiálna multiplexová real time PCR poskytuje spoľahlivú, rýchlu a validnú informáciu a je nenahraditeľná pri rozhodovaní ošetrujúceho lekára.

Rýchla polymikrobiálna diagnostika črevných infekcií umožňuje diagnostiku vírusov, baktérií a parazitov spôsobujúcich gastroenteritídy. Optimálny materiál je malé množstvo stolice, ale vyšetrenie je možné aj z rektálneho výteru dakrónovým tampónom vloženým do transportného média pre PCR metódy. (pri použití vatového tampónu na plastovej paličke je nutné ho vytrepať do média a vyhodiť) V žiadnom prípade nepoužívajte detoxikované alebo impregnované tampóny a kultivačné polotuhé transportné médiá.

Vyšetrenie je obzvlášť vhodné pri epidémiách a stavoch, kedy je potrebná rýchla a presná diagnostika.
Výsledok Gastrointestinálneho panelu je k dispozícii do 5 hodín po doručení do laboratória.

Baktérie
Salmonella spp.*
Campylobacter spp.
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica
Plesiomonas shigelloides
Clostridium difficile
Clostridium difficile toxin A
Clostridium difficile toxin B
Clostridium difficile toxin A/B

E. coli/Shigella
Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)
Enteroaggregative E. coli (EAEC)
Shiga toxin produkujúce E. coli (STEC)
Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Enterotoxigenic E. coli (ETEC)

Vírusy
Sapovirus (GI/GII/GIV/GV)
Astrovirus
Norovirus (GI/GII)
Rotavirus (A)
Adenovirus

Parazity
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis

pri vyšetrení do 5 hod – príplatok 20€

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
90,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia