IgG

Klinický význam:

V sére zdravých ľudí je prítomný imunoglobulín triedy IgG, IgA, IgM, IgD a IgE v zostupnom poradí koncentrácie. IgG, ktorý sa skladá zo štyroch podtried, zahŕňa približne 75 % celkového množstva imunoglobulínov a 10 – 20 % celkového sérového proteínu. Približne jedna polovica celkového telesného IgG sa nachádza v plazme, kým druhá polovica vzhľadom na nízku molekulárnu hmotnosť IgG (150 kDa), sa distribuuje v intersticiálnej tekutine a pôsobí proti infekcii tkanív. IgG je mimoriadne dôležitý pre dlhodobú obranu tela proti infekcii, keďže predstavuje pomalšiu ale trvalejšiu odpoveď na primárny antigénový stimul ako IgM. Hladiny IgG sa však pri opakovanej expozícii na rovnaký antigénový stimul rýchlo a v krátkom čase zvyšujú. IgG podporuje fagocytózu a aktivuje komplement. Zmeny v koncentrácii imunoglobulínu v sére je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií: Hypogamaglobulinémie,: deficit IgG môže byť genetický, napr. pri ťažko kombinovanej imunitnej nedostatočnosti alebo pri získanej imunitnej nedostatočnosti, napr. AIDS. Definitívna diagnóza tohto klinického syndrómu vyžaduje rozsiahle hodnotenie humorálnej a bunkovej funkcie pri imunitnej odpovedi. Pokles IgG nastáva aj v dôsledku popálenín teplom, nefrotického syndrómu, enteropatií so stratou proteínov a myelómov iných ako IgG. Polyklonálne gamapatie: hladiny IgG sú zvýšené pri autoimunitných ochoreniach (systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída, Sjögrenov syndróm), sarkoidóze, chronickej chorobe pečene, určitých parazitárnych chorobách a chronických alebo recidivujúcich infekciách. Monoklonálne gamapatie: napr. pri mnohopočetnom myelóme typu IgG, lymfómoch, leukémiách a iných malignitách. IgG je jediný imunoglobulín, ktorý prechádza cez placentu, a preto má osobitný význam pri obrane dojčiat proti infekcii. Stanovenie IgG v mozgovomiešnej tekutine (CSF) sa používa na hodnotenie infekcií zasahujúcich centrálny nervový systém, novotvarov alebo primárnych neurologických ochorení. Merania IgG CSF sa môžu použiť na stanovenie pomeru IgG CSF/albumín CSF, čo je dôležitý faktor pri rozlišovaní medzi intratekálnou a lokalizovanou syntézou IgG.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma:
7 – 16 g/L (700 – 1 600 mg/dL)

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 3% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 3% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
IgG 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 062; 063; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 331; 329 001, 002, 003, 004, 007, 008, 012, 014, 018, 019, 020, 031, 040, 045, 048, 051, 060, 063, 104, 140, 145, 154, 156, 163, 216, 329 001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329,

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X172.02 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia