Chlamydia pneumoniae IgG,IgA

Medicínsky význam

Chlamýdie sú bakteriálne patogény, ktorým chýba metabolická schopnosť syntetizovať ATP a ich životný cyklus je preto obligátne intracelulárny. Chlamydia pneumoniae vyvoláva infekcie dýchacích ciest – od zápalu hrdla, dutín, stredného ucha až po zápal priedušiek a zápal pľúc. Vo veku 14 rokov prekonalo viac ako 80 % detí aspoň raz chlamýdiovú infekciu. Infekcie dýchacích ciest sa častokrát vyskytujú počas epidémií. Najzávažnejšou formou chlamýdiovej respiračnej infekcie je zápal pľúc. Chlamydia pneumoniae je jedným z troch najčastejších vyvolávateľov tohto zápalu. Chronická chlamýdiová infekcia môže zhoršovať základné ochorenie – napr. zvyšovať počet astmatických záchvatov alebo zhoršovať ich priebeh. Preto je vhodné najmä mladých pacientov s astmou vyšetriť na prítomnosť chlamýdií. Zdá sa, že imunologická konfrontácia s patogénom zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Predpokladá sa i vzťah Chlamydia pneumoniae k niektorým ochoreniam CNS: sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba. Tvorba špecifických protilátok je u chlamýdiových infekcií oneskorená. Vzostup protilátok IgA je charakteristický pri reinfekciách a možno ich považovať za ukazovateľa aktívnej infekcie (rozhodujúci je však aj klinický obraz ochorenia). Izolovaný výskyt IgG protilátok bez klinických prejavov je charakteristický pre stav po prekonanej infekcii.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
16,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia