Lipáza v sére

Klinický význam:

Lipáza je vytváraná v bunkách pankreatických acinov a hydrolyzuje dlhé reťazce esterov mastných kyselín a glycerolu, vo vode nerozpustných. Meranie lipázy v sére a plazme sa používa výlučne pri vyšetrení porúch pankreasu, obvykle pankreatitídy. Sérová lipáza môže byť zvýšená pri akútnej pankreatitíde, akútnej exacerbácii chronickej pankreatitídy a pri obštrukčnej pankreatitíde, pri ťažkom akútnom zápale s hodnotami až 80-krát vyššími, než je horná hranica normálu. Je nutné však poznamenať, že ťažká deštrukcia buniek acinov v neskorších štádiách chronickej pankreatitídy má za následok pokles množstva enzýmu, ktoré vstupuje do obehu. Preto pri tejto chorobe nie je vzácne žiadne alebo len ľahké zvýšenie lipázy. Pri akútnom syndróme horného brušného kvadrantu býva zistená hyperlipazémia s hodnotami až 5-krát vyššími, než je horná hranica normálu, pri penetrujúcom duodenálnom vrede, divertikle duodena, cholecystitíde a ileu, kde dochádza taktiež k postihnutiu pankreasu. Hodnoty lipázy sú taktiež zvýšené pri renálnej insuficiencii, obzvlášť keď je nutná dialýza. Taktiež vyšetrenie biliárneho traktu endoskopickou retrográdnou pankreatografiou a liečba opiátmi môžu viesť k zvýšeniu sérovej lipázy. K ľahkému zvýšeniu taktiež často dochádza pri diabetickej ketoacidóze, vírusovej hepatitíde, epidemickej parotiditíde, brušnom týfe a sarkoidóze, následkom postihnutia pankreasu.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Dospelí < 1,12 µkat/L
<1 rok 0 – 0,13 µkat/L
1-9 rok 0,08 – 0,52 µkat/L
10-18 0,12 – 0,65 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10 % až do 12 mg/dL alebo 205 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menšia ako 10 % až do 80 mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Lipáza všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X30 05 LIPASE Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia