Kalcitonín

Klinický význam:

Ľudský kalcitonín (hCT) je peptid zložený z 32 aminokyselín s molekulovou hmotnosťou 3418 Da, ktorý je secernovaný primárne parafolikulárnymi C bunkami štítnej žľazy. Metabolizuje sa v pečeni a obličkách, koncentrácia je regulovaná koncentráciou sérového vápnika. Fyziologicky má hCT vplyv na metabolizmus vápnika a fosforu. Inhibuje resorpciu kostí, aby sa zabránilo stratám kostnej hmoty v stavoch spojených so zvýšenýmdopytom po vápniku (napr. tehotenstvo, laktácia a rast). Sérové ​​hladiny hCT sú relatívne vysoké u dojčiat, v priebehu detstva a dospelosti prudko poklesnú a sú relatívne stabilné. Sérové ​​hladiny hCT sú všeobecne vyššie u mužov ako u žien, pričom fajčenie môže viesť k ďalšiemu nárastu sérového kalcitonínu.
Najvýznamnejším klinickým syndrómom spojeným s hypersekréciou hCT je medulárny karcinóm štítnej žľazy (MTC), nádor vznikajúci z buniek štítnej žľazy secernujúcich kalcitonín, ktorý tvorí 5-10% všetkých malígnych nádorov štítnej žľazy. 75-80% prípadov sa vyskytuje sporadicky a zvyšok je súčasťou autozomálneho dominantného znaku. Asociácia „American Thyroid Association „vytvorila odporúčania pre liečbu pacientov s MTC, na základe ktorých odporúča merať hladinu kalcitonínu na účely stratifikácie riziká / výber liečebná stratégia u pacientov s dedičnou formou MTC a u pacientov po tyreoidektómii za účelom posúdenia stavu nádoru a stanovenia vhodnej liečby. Tieto odporúčania boli schválené európskou asiociáciou „European Thyroid Association“ a rozšírená európskym panelom expertov, podľa ktorého je vhodné merať sérové ​​hladiny kalcitonínu aj u pacientov s tyreoidálnymi uzlami. Stredne zvýšené hladiny kalcitonínu môžu byť falošne pozitívne buď z technických dôvodov alebo kvôli prítomnosti iných vzácnych patologických stavov (napr. iné neuroendokrínne nádory, hyperparatyreoidismus, zlyhávanie obličiek, atď.). Európsky panelexpertov preto odporúča, aby jedinci so zvýšenými bazálnym hladinami kalcitonínu absolvovali stimulačný test, buď pomocou injekcie pentagastrínom alebo rýchlou infúziou vápnika. U väčšiny pacientov s MTC dôjde po stimulácii k výraznému nárastu hCT.

Referenčné hodnoty:

Muži: 0,0 – 9,5 ng/L
Ženy: 0,0, – 6,4 ng/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1128 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,124 mmol/L nebo ≤ 0,2 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 2000 mg/dL), biotínom (< 163 nmol/L alebo <  40 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
hCT 001; 011; 019; 043; 045; 047; 060; 064; 108; 145; 153; 350; 591 001, 007, 019, 043, 047, 064, 153, 350, 591 Nie sú k dispozícii

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

1 deň

Zdroj:

Návod na použitie Calcitonin, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia