Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG

Tkanivová transglutamináza je hlavným substrátom protilátok proti endomýziu. Je to enzým, ktorý katalyzuje deamináciu gliadínu v bunkách črevnej sliznice a práve jeho komplex s gliadínom môže stimulovať imunitný systém k tvorbe protilátok. Prítomnosť týchto protilátok v triede IgA je vysoko citlivým a špecifickým laboratórnym dôkazom celiakie. Hladina protilátok rýchlo reaguje na bezlepkovú diétu, takže sú vhodné aj na monitoring úspešnosti diétneho režimu. Primárne je stanovenie protilátok v triede IgA, avšak u jedincov so selektívnym deficitom IgA je nutné vyšetrenie v triede IgG.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
17,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia