Špecifické IgE

Stanovenie špecifických protilátok triedy IgE voči jednotlivých extraktom alergénov alebo jeho jednotlivým častiam, komponentom. (Zoznam ponúkaných alergénov je k dispozícii pri odbere)

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia