Reumatoidný faktor

Klinický význam:

Reumatoidné faktory (RF) sú protilátky nasmerované voči antigénovým determinantom na fragmente Fc imunoglobulínu IgG. Sú to obvykle protilátky IgM, ale môžu byť aj IgG, IgA alebo IgE. Citlivosť na reumatoidný faktor u reumatoidnej artritídy sa pohybuje od 30 % v štúdiách založených na populácii až po 70 – 80 % v nemocničných štúdiách, kde má ochorenie tendenciu byť závažnejším. Vyššie titre RF sú špecifickejšie pre diagnózu RA a sú častejšie u pacientov s rýchlou progresívnou deštrukciou kĺbov a u pacientov s extraartikulárnymi prejavmi, ako napr. podkožné reumatické uzly. RF je však nešpecifický test a pozitívne RF sa pozoruje u 1 – 5 % zdravej populácie s nízkymi titrami a u 15 – 20 % starých osôb s inými chronickými chorobnými stavmi. Pozitívny RF sa pozoruje aj pri autoimunitných reumatických ochoreniach a u nereumatických chorobách s rôznou frekvenciou napr. SLE, Sjögrenov syndróm, subakútna bakteriálna endokarditída a iné bakteriálne infekcie, infekčná hepatitída, chronické ochorenia pečene, chronické aktívne pľúcne choroby, parazitické infekcie a vírusové infekcie.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma ≤ 14 IU/mL

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5 % až do 5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 5 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
RF 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 014; 018; 020; 025; 031; 032; 040; 045; 049; 051; 060; 063; 065; 104; 108; 114; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 332; 341; 323 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 011, 014, 018, 020, 025, 031, 032, 040, 045, 049, 051, 060, 063, 065, 108, 114, 140, 145, 155, 156, 163, 329, 331, 332, 341 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 014; 018; 020; 025; 031; 032; 040; 045; 049; 051; 060; 063; 104; 108; 114; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 332; 341; 323

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X105 04 Specific Protein

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia