CA-19-9

Klinický význam:

CA 19-9 ((karbohydrátový antigén 19-9 alebo sialylovaný Lewis (a) antigén) je biomarker, ktorý sa spolu s ďalšími diagnostickými metódami využíva najmä v starostlivosti o pacientov s karcinómom pankreasu. Protilátka CA 19-9 sa viaže na antigén Lewis (a) na mucíne. Zvýšené koncentrácie sú časté v krvi pacientov s rôznymi gastrointestinálnymi chorobami, ako sú napr. karcinómy pankreasu, kolorekta, žalúdka, hepatocelulárne a cholangiocelulárne karcinómy.Dodnes neexistujú údaje, ktoré by podporili použitie CA 19-9 v skríningu malignít, ak prihliadneme aj k tomu, že cca 6% populácie má krvnú skupinu Lewis (a- / b-), nemajú reaktívne determinanty CA 19-9, a preto CA 19-9 nebude uvoľňovaný, aj keď je prítomný zhubný nádor. K tejto skutočnosti sa musí prihliadať pri interpretácii výsledkov. U nemalígnych stavov býva so zvýšeným CA 19-9 často spájaný obštrukčný ikterus a nešpecifické zvýšenie CA 19-9 v sére odráža ako zápalovú hypersekréciu, tak aj únik biliárnych mucínov do séra. Zvýšená hladinaCA 19-9 sa uvádza aj pri benígnych ochoreniach ako sú napr. Cystická fibróza, hydronefróza a Hashimotova tyreoiditída. Okrem toho existuje silná korelácia medzi koncentráciou CA 19-9 v sére a závažnosťou cholestázy, ako aj hladinou alkalickej fosfatázy a bilirubínu pri akútnom zlyhaní pečene, akútnej hepatitíde alebo chronických ochoreniach pečene. Spoločným základným mechanizmom pre zvýšenie hladiny u nemalígnych stavov je pravdepodobne zápalová hypersekrécia CA 19-9 epitelovými bunkami. Pri karcinóme pankreasu hladiny
> 100 U / mL silne naznačujú neresekabilitu alebo liečbu metastáz a hladiny <100 U / mL naznačujú,že nádor je možné vyoperovať. Európska skupina pre nádorové markery (European Group of Tumor Markers EGTM) odporúča používať CA 19-9 na diagnostiku a monitorovanie liečby u pacientov s adenokarcinómom pankreasu. CA 19-9 je prognostickým indikátorom prežitia pacientov po resekcii pankreatického duktálneho adenokarcinómu. V multivariabilnej analýze  hepatobiliárneho karcinómu marker CA 19-9 nezávisle predpovedal 2.6 násobné zvýšenie mortality v prospektívne vybranej skupine pacientov s HCC. Pri kolorektálnom karcinóme je CA 19-9 popísaný ako doplnkový marker na monitorovanie ochorenia u pacientov bez zvýšenej hladiny CEA.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 39  kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,4 mmol/L nebo ≤ 2,2 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 409 nmol/L alebo < 100 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CA 19-9 001; 007; 009; 010; 019; 043; 047; 048; 060; 154; 216; 222; 319; 350; 591 001, 007, 009, 010, 017, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 216, 219, 222, 229, 319, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie CA 19-9, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia