T-Spot

Na diagnostiku latentnej TBC infekcie sa v súčasnosti využívajú in vitro diagnostické laboratórne imunologické testy, nazývané IGRA testy (Interferon Gamma Release Assay Tests), založené na detekcii produkcie interferónu gamma (IFN-γ) senzibilizovanými T-lymfocytmi, ktoré boli vystavené M. tuberculosis. V našom laboratóriu používame detekčný systém T-SPOT.TB test.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
80,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia