Kultivačné vyšetrenie tampónu tonzíl

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosa

Ďalšie vyšetrenia