VZV

Protilátky proti Varicella zoster vírusu

Medicínsky význam

Varicella zoster vírus patrí do čeľade Herpesviridae, podčeľade Alphaherpesvirinae. Vírusy čeľade Herpesviridae vyvolávajú veľkú skupinu mimoriadne významných chorôb a všeobecne sú veľmi rozšírené. Ochorenie vyvolané vírusom Herpes zoster prebieha v dvoch klinických formách – ako primoinfekcia (ovčie kiahne) alebo ako reaktivácia (pásový opar). Primoinfekcia (ovčie kiahne) prebehne u väčšiny pacientov v detstve. Po 20 roku života iba výnimočne (2%). Herpes zoster (pásový opar) je vyvolaný reaktiváciou latentnej infekcie v oblasti spinálnych ganglií a zadných miechových koreňov. Pri poruche imunity dochádza k reaktivácií vírusu a jeho šíreniu cestou senzorických nervov do kože, kde vytvára typický kožný výsev. Vezikuly obsahujú vírus a sú potencionálnym zdrojom nákazy neimúnnych jedincov. Ochorenie začína silnými bolesťami ako aj poruchy citlivosti v priebehu postihnutého nervu. V tej istej oblasti sa na koži vytvoria typické eflorescencie. Výskyt herpetickej neuralgie je následkom bolestivej akútnej neuritídy. Vo všeobecnosti sa objavuje u 10-15% pacientov. Herpetická neuralgia môže pretrvávať mesiace až roky. Serologické vyšetrenie pomocou ELISA metód má svoj nepopierateľný význam hlavne v diferenciálnej diagnostike. Vysoký titer protilátok triedy IgM je charakteristický pre akútnu infekciu. Pri reaktivácií VZV môžu byť prítomné len v malých koncentráciách. Detekcia protilátok triedy IgG svedčí o prekonaní infekcie alebo slúži na zistenie imunitného stavu pacienta po imunizácií. V prípade, že špecifické protilátky ešte nie sú detekovateľné, resp. ide o imunodeficientného pacienta, možno využiť metódy priameho dôkazu vírusu (napr. PCR).

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia