Yersinia enterocolitica WesternBlot – 1 trieda

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
23,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia