HSV 1,2 IgG,IgM

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia