HSV 1,2 IgG,IgM

HSV 1+2 vírus IgG, IgM

Protilátky protii HSV IgG, IgM

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam

Herpes vírus patrí do čeľade herpetických vírusov. Poznáme dva typy: typ 1 (HSV1) a typ2 (HSV2). Primárna infekcia vírusom typu 1 sa prejavuje ako akútne ochorenie s pľuzgierovitou vyrážkou najčastejšie na prechode kože a sliznice (pery, nosový vchod), ale i na rohovke, v CNS alebo ako generalizovaná infekcia. Typ 2 vyvoláva tzv. genitálny herpes. U mnohých ľudí infekcia perzistuje po celý život a manifestuje sa pri horúčkovitom ochorení, po slnení a pod. Špecifické protilátky možno dokázať u 70 – 90 % ľudí. Stanovenie protilátok triedy IgM je dôležité hlavne pri diagnostike novorodeneckých infekcií a encefalitíd herpes vírusom. Zároveň indikuje rozvoj vírusovej infekcie, i keď nie je možné vždy rozlíšiť medzi primárnou infekciou a reinfekciou. Vzorky sér získané v priebehu akútnej fázy, keď sú prítomné len protilátky triedy IgM, môžu byť negatívne. Vtedy je potrebné odobrať po 8 – 14 dňoch ďalšiu vzorku séra, v ktorom sa zistí vzostup koncentrácie protilátok triedy IgG.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia