DNA Aspergillus

Detekcia Aspergillus fumigatus, flavus, niger, oryzae, candidus, nidulans, clavatus, niveus, versicolor, ustus, wentii

Materiál
plná krv, plazma, sérum, BAL, spútum, CSF

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Invazívna aspergilóza je ťažko diagnostikovaná infekcia s vysokou mortalitou, ktorá postihuje vysoko rizikové skupiny, ako sú pacienti s neutropéniou a hematologickými malignitami.

Dva pozitívne výsledky PCR by sa mali považovať za vysoko svedčiace o aktívnej Aspergillus sp. infekcii.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
45,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Spútum

Ďalšie vyšetrenia