Dôkaz Campylobacter spp. v stolici

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia