HIV cito – imunochemicky

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
14,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia