Urogenitálny panel

Materiál
Ster z urogenitálneho traktu, ejakulát, moč v sterilnej odberovke
Materiál do transportu chrániť pred priamym slnkom a vysokou teplotou prostredia (>25°C), do druhého dňa pri +4 až +10°C.

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Polymikrobiálna multiplexová real time PCR poskytuje spoľahlivú, rýchlu a validnú informáciu a je nenahraditeľná pri rozhodovaní ošetrujúceho lekára.

Rýchla polymikrobiálna diagnostika urogenitálnych infekcií umožňuje diagnostiku vírusov, ťažko kultivovateľných baktérií a parazitov spôsobujúcich infekcie urogenitálneho traktu. Optimálny materiál je výter dakrónovým tampónom vloženým do transportného média pre PCR metódy. (pri použití vatového tampónu na plastovej paličke je nutné ho vytrepať do média a vyhodiť) V žiadnom prípade nepoužívajte detoxikované alebo impregnované tampóny a kultivačné polotuhé transportné médiá, výter ale vyšetrenie je možné aj z moča a ejakulátu
Výsledok urogenitálneho panelu je k dispozícii do 24 hodín po doručení do laboratória

Baktérie
Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma parvum/ urealyticum
Mycoplasma hominis
Gardnerella vaginalis
Mycoplasma genitalium
Chlamydia trachomatis
Haemophilus ducreyi
Streptococcus agalactiae
Clostridium difficile

Vírusy
Herpes Simplex Virus-1
Herpes Simplex Virus-2

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
90,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Ejakulát, Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia