Paul Bunell + IMT test

Stanovenie heterofilných protilátok

Výsledok reakcie
Negatívny
Hraničný
Pozitívny

Heterofilné protilátky (HP) sú IgM protilátky s afinitou pre červené krvinky oviec a koní. K ich tvorbe obyčajne dochádza po infekcii vírusom Epstein-Barrovej (EBV); menej často po infekcii cytomegalovírusom (CMV). Heterofilné protilátky však môžu byť prítomné napr. aj pri systémovom lupus erythematodes, reumatoidnej artritíde, hepatitíde, toxoplazmóze, rubeole, lymfómoch, leukémii, HIV, malárii alebo iných ochoreniach.

Prakticky sa netvoria počas inkubačného obdobia po infekcii EBV, t.z. 4-6 týždňov pred objavením sa symptómov. Najvyššie množstvo HP sa obyčajne deteguje 2 až 5 týždňov po nástupe príznakov, hladina HP potom postupne klesá. Zvýšená hladina heterofilných protilátok môže pretrvávať až 1 rok.

Dôkaz heterofilných protilátok je pomerne málo citlivý, resp. špecifický test pre dôkaz prebiehajúcej EBV infekcie. Vyskytuje sa u 80% infikovaných dospievajúcich a dospelých (pri primárnej EBV infekcii, nie reaktiváciách), 40% všetkých infikovaných detí a iba 20% infikovaných detí mladších ako 4 roky. Preto sa ako skríningová metóda v diagnostike infekčnej mononukleózy v súčasnosti už menej často používa.

V rutinnej laboratórnej diagnostike sa obyčajne používajú rýchlotesty na princípe imunochromatografie, latexovej aglutinácie alebo hemaglutinácie. K hemaglutinačným metódam patria: Paul-Bunnellova reakcia (dôkaz heterofilných protilátok proti baraním erytrocytom);  tzv. IM test (prítomnosť protilátok proti konským erytrocytom)

V prípade vysokých titrov heterofilných protilátok a v korelácii s krvným obrazom, hepatálnymi testami a klinickým stavom pacienta môžu byť postačujúce, avšak pri stredných a nízkych hodnotách je potrebné vyšetriť špecifické protilátky proti EBV, resp. CMV.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia