ASMA

Protilátky proti hladkému svalu sú heterogénnou skupinou protilátok, ktoré reagujú s antigénmi cytoskeletu, najmä s aktínom, vimentínom, desmínom, tropomyozínom alebo tubulínom. Nachádzame ich u pacientov s ochoreniami pečene rôznej etiológie (autoimunitná hepatitída I. typu, primárna biliárna cirhóza), ale aj pri infekčných ochoreniach, vrátane chronickej aktívnej hepatitídy, nešpecifických črevných zápaloch, myokarditídach.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia