Parazitologické vyšetrenie stolice na prítomnosť helmintov a protozoí

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia