CMV IgG, IgM

Vyšetrenie protilátok proti Cytomegalovírusu (CMV)

Referenčné hodnoty
< 0,9 – negatívne
≥ 0,9 až ≤ 1,1 – hraničné
> 1,1 – pozitívne

Medicínsky význam
Cytomegalovírus (CMV) je 5. ľudský herpetický vírus HHV5). Premorenosť dospelej populácie dosahuje, v závislosti od spôsobu života, 50 – 100 %. K prenosu nákazy dochádza blízkym kontaktom s človekom vylučujúcim vírus – transplacentárne, transfúziou alebo transplantáciou. Zdrojom nákazy môže byť moč, sliny, krv, cervikálny a pošvový sekrét, ejakulát, fekálie alebo materské mlieko. Pri akútnej infekcii je vírus prítomný v monocytoch, polymorfonukleárnych leukocytoch a v T lymfo- cytoch. Najľahšie sa množí v epiteliálnych bunkách vývodov slinných žliaz a obličkových tubulov. Po prekonaní primárnej CMV infekcie vírus perzistuje v organizme natrvalo a jeho replikácia môže byť aktivovaná v podmienkach imunosupresie.
Primárna infekcia: prebehne väčšinou inaparentne v detstve. U adolescentov a dospelých môže vyvolať obraz podobný infekčnej mononukleóze s atypickými lymfocytmi, zvýšenými pečeňovými transaminázami bez heterofilných protilátok. Niekedy sa CMV infekcia môže prejaviť ako mierne prebiehajúca hepatitída. Kongenitálna infekcia: (kongenitálna cytomegália, cytomegalická inkluzívna choroba) riziko transplacentárneho prenosu je najväčšie, keď k primárnej infekcii matky dôjde v prvom trimestri tehotenstva. Infekcia môže viesť k úmrtiu plodu, alebo ku kongenitálnym malformáciám (hepatosplenomegália, trombocytopénia, petechiálne hemorágie, mikrocefália, žltačka, vnútrolebečné kalcifikácie, chorioretinitída). Niekedy je infekcia plodu asymptomatická a prejaví sa oneskorene – poruchy mentálneho vývoja, hluchota. Infekcia u imunokompromitovaných pacientov (primárna/sekundárna): dochádza k diseminácii vírusu. K najťažším komplikáciám patrí intersticiálna cytomegalovírusová pneumónia, cytomegalovírusová kolitída (u pacientov po transplantáciách), progredujúca retinitída, encefalitída a ezofagitída, kolitída (u pacientov s AIDS).

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia