Rubeola IgG, IgM

Protilátky proti Rubeola vírus IgG, IgM

Referenčné hodnoty

Cut -off  ≥ 10

Medicínsky význam

Vírus rubeoly spôsobuje primárne infekcie s príznakmi ako vyrážka, teplota a lymfodenopatie. Rozmnožuje sa v epiteli nosohltanu a horných dýchacích ciest. Odtiaľ sa šíri do regionálnych lymfatických uzlín a potom do krvi, pričom vyvoláva prechodnú virémiu. Replikácia vírusu v nosohltane trvá najviac 3 týždne a postupne zaniká. Virémia obvykle netrvá dlhšie ako 7 až 9 dní, pričom sa vírus vylučuje obličkami. V nadväznosti na virémiu sa vírus dostáva do kože, kde vzniká kožná vyrážka (rubeoliformný exantém), v sére sa objavujú prvé protilátky.

Pri hodnotení sérologického výsledku treba brať do úvahy klinický obraz, anamnézu, prípadné očkovanie.

Ak sú pozitívne len IgG protilátky (a nejedná sa o novorodenca) ide pravdepodobne o anamnestické protilátky po prekonaní infekcie alebo po očkovaní.

U novorodencov môžu byť protilátky triedy IgG prenesené transplacentárne od matky.

U tehotných žien s diagnózou potratu pri klinickom podozrení na intrauterinnú infekciu je pre určenie etiológie potrebný priamy dôkaz infekčného agens (pomocou

Ak sú pozitívny protilátky IgM aj IgG môže ísť aj o nešpecifickú (skríženú) reaktivitu v triede IgM s inými antigénmi. Vzorka je zaslaná na konfirmačné vyšetrenie do NRC pre MMR.

Odber druhej vzorky v prípade exantémového ochorenia je vhodný o 10-14 dní a pri kontakte s rubeolou o 3 – 4 týždne.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,40 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Perianálny zlep

Ďalšie vyšetrenia