SCCA

Klinický význam:

SCC je malígny nádor dlaždicového epitelu. Dlaždicové epitelové bunky sú hlavnou zložkou epidermy, ale nachádzajú sa aj v sliznici tráviaceho traktu, pľúc a iných oblastiach tela. SCC sa vyskytuje ako nádor v rozmanitých tkanivách, najmä pľúc, krčka maternice, pošvy, ale aj pier, úst a pažeráka. Napriek tomu, že majú rovnaký názov, vykazujú medzi sebou spinocelulárne nádorové bunky z rôznych lokalít výrazné rozdiely v úvodných symptómoch, prognóze a odpovede na liečbu. Antigén skvamocelulárnych nádorových buniek (SCCA) je podtypom TA-4, nádorového antigénu prvýkrát popísaného KATE a Torigoem v roku 1977. TA-4, získaný z tkaniva skvamocelulárnych nádorových buniek krčka maternice, bol charakterizovaný ako glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 48 kDa a skladá sa z aspoň 14 podtypov. SCCA, jeden z týchto podtypov, je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 42 kDa, ktorý možno detekovať imunohistochemicky v dlaždicového epitelu pľúc, vulvy, exocervixu, pažeráka a kože. Príslušný gén pre SCCA kóduje dva antigény, neutrálny SCCA1 a kyslý SCCA2, ktoré je možné detekovať v sére. Biologickou funkciou SCCA je inhibícia enzýmov, SCCA1 je inhibítor cysteínových proteáz podobných papaínu (katepsiny L, S a K) a SCCA2 inhibuje serínové proteázy podobné chymotrypsínu, katepsín G a chymázu. Štúdie s SCCA1 a SCCA2 ukázali, že pre optimálnu klinickú citlivosť by mali byť uprednostňované stanovenie druhej generácie, ktoré rozoznáva všetky sérologické formy. Taktiež bolo preukázané, že SCCA1 a SCCA2 sú koexprimované v dlaždicovom epitely jazyka, mandlí, pažeráka, krčka maternice a pošvy. SCCA1 a SCCA2 sú tiež koexprimované vo stredne a dobre diferencovaných SCC pľúc, hlavy a krku. Stanovenie Elecsys SCC meria ekvimolárnym spôsobom celkové množstvo SCCA (SCCA1 a SCCA2) v ľudskom sére a plazme. Všeobecný klinický význam SCCA: SCCA bol študovaný v skvamocelulárnych malignitách, vrátane malignít pľúc, krčka maternice, pažeráka, hlavy a krku, análneho kanála a kože. Pokročilejšie štádiá nádorov sú asociované s vyššími hladinami SCCA,najmä pri karcinóme pľúc a krčka maternice, a uvádza sa, že výsledky sériových meraní tohto antigénu môžu pomôcť pri posudzovaní recidívy ochorenia, reziduálnej choroby po liečbe a odpovede na liečbu. Konzumácia alkoholu, fajčenie tabaku, vek a infekcie asociované s ľudským papilomavírusom (HPV), najmä s typom HPV-16, súvisí s SCC hlavy, krku, pľúca anogenitálnej oblasti. SCCA sa nachádza v normálnom dlaždicovom epitely, ako aj v nízkych koncentráciách v krvi každého človeka. Nejedná sa o nádorovo špecifickýproteín. Zvýšené hladiny SCCA tak môžu súvisieť so skvamocelulárnym karcinómom, ale takisto aj benígnymi chorobami. V štúdiách na pacientoch s benígnymi ochoreniami boli abnormálne hladiny SCCA zistené u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, u dialyzovaných pacientov a u pacientov s dermatologickými chorobami, napr. psoriáza a ekzém. Zlyhávanie obličiek a dermatologické ochorenia sú najdôležitejším zdrojom falošne pozitívnych výsledkov týchto biomarkerov.
SCCA pri karcinóme pľúc:
SCCA je biomarker na nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), najmä typu spinocelulárneho karcinómu. SCC pľúc úzko súvisí s fajčením tabaku, viac ako iné typy nádorov pľúc. Podľa literatúry indikujú zvýšené sérové ​​koncentrácie SCCA, po vylúčení zlyhávania obličiek a dermatologických ochorení, prítomnosť NSCLC. Využitie SCCA pri karcinóme pľúc bolo uvádzané aj pre naznačenie možnej rekurencie, reziduálnej choroby po liečbe a odpovede na liečbu.
SCCA pri rakovine krčka maternice: Najčastejším karcinómom krčka maternice je SCC; SCCA je biomarker voľby u tohto nádoru. Bolo zistené, že sérové ​​hladiny SCCA korelujú so štádiom nádoru, jeho veľkosťou, reziduálnym nádorom po terapii, rekurenciou alebo progresiou ochorenia a prežitím u pacientok so skvamocelulárnym karcinómom krčka maternice. Podľa smerníc Európskej skupiny pre nádorové markery ( „European Group of Tumor Markers „) je SCCA markerom voľby pri sledovaní pacientok s karcinómom krčka maternice. V literatúre bol opísaný prínos SCCA najmä pre predpoveď prognózy, monitorovanie a identifikáciu pacientov pred terapiou, u ktorých je vysoké riziko metastáz do lymfatických uzlín. SCCA pri karcinóme hlavy a krku: Skupina karcinómov hlavy a krku obsahuje biologicky podobné nádory, ktoré sa môžu vyskytovať napr. na perách, v ústnej a nosovej dutine, hltana a hrtana. 90% karcinómov hlavy a krku patrí do skupiny SCC a vzniká z epitelu v týchto oblastiach. U pacientov s primárnymi nádormi súvisí sérová koncentrácia SCCA s postihnutím uzlín, pričom u pacientov s metastázami v uzlinách sú vyššie koncentrácie. Viacnásobné analýzy preukázali, že SCCA je významným nezávislým prediktorom dĺžky obdobia bez známok ochorenia, a hladiny pred terapiou sú nezávislým prognostickým indikátory.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 7,0 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 342 µmol/L alebo <20 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,625 mmol/L nebo ≤ 1000 mg/dL) lipémiou (Intralipid < 1000 mg/dL), biotínom ( < 70 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CA 72-4 001; 009; 010; 019; 043; 047; 048; 060; 154; 222; 229; 319; 329; 350; 591 001, 007, 009, 010, 012, 017, 019, 043, 047, 048, 060, 063, 107, 109, 154, 163, 216, 219, 222, 229, 319, 322, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie SCC Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
29,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia