Hepar profil

Vyšetrenie zahŕňa test na zistenie, diagnostiku alebo sledovanie určitých ochorení pečene, ako je hepatitída (akútny alebo chronický zápal pečene) a / alebo poškodenia spôsobené infekciou alebo toxínmi. Môže sa použiť na konfirmáciu imunofluorescenčnej pozitivity ANA protilátok u pacientov s podozrením na ochorenia pečene alebo na stanovenie jednotlivých antigénov asociovaných s autoimunitnými hepatopatiami. Jednotlivé antigény, ktoré sú týmto testom detegované: AMA- M2 (nachádzané u primárnej biliárnej cirhózy -PBC), LKM-1 (slúžiacich pri diagnostike autoimunitnej hepatitídy II.typu ev. chronickej vírusovej hepatitídy C), LC-1 – antigén pečeňového cytosolu 1 (vyskytujúcich sa u AIH II. typu), SLA/LP – tzv. solubilný pečeňový antigén, resp. s ním totožný pečeňovo – pankreatický antigén (s popísanou asociáciou s autoimunitnou hepatitídou typu III, prípadne s tzv. overlap (prekryvným) syndrómom).

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
30,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia