hCG

Klinický význam:

Ľudský choriogonadotropín (hCG) patrí medzi glykoproteíny, obsahuje 2 podjednotky (α a β retazce), ktoré po spojení tvoria intaktný hormón. Ľudský choriogonadotropín tvorí niekoľko izohormónov líšiacich sa v molekulovej hmotnosti. Biologický účinok hCG spočíva v udržiavaní žltého telieska behom tehotenstva. Ovplyvňuje rovnako aj tvorbu steroidov. Sérum tehotných žien obsahuje predovšetkým intaktný hCG. Stanovenie koncentrácie hCG umožňuje diagnostikovať tehotenstvo už jeden týždeň po počatí. Stanovenie hCG behom1. trimestra je veľmi dôležité. Zvýšené hodnoty sú známkou  moly hydatidosy alebo viacpočetného tehotenstva. Znížené hodnoty značia hroziaci potrat, ektopické tehotenstvo alebo intrauterínnu smrť. Zvýšené hodnoty pri absencii tehotenstva poukazujú na možnú prítomnosť nádoru.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 7,0 IU/L
premenopauzálne ženy ≤ 1 mIU/mL
postmenopauzálne ženy ≤ 7 mIU/mL

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 496 µmol/L alebo < 29 mg/dL) hemolýzou (Hb < 0,932 mmol/L alebo < 1,5 g/dL), lipémiou (Intralipid  < 2400 mg/dL) , biotínom (< 164 nmol/L alebo <  40 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
HCG 001; 007; 009; 012; 017; 019; 025; 032; 060; 062; 064; 289; 319; 322; 323 001, 007, 009, 012, 017, 019, 025, 032, 060, 062, 064, 289, 319, 322 001; 007; 009; 012;017; 019; 025; 032; 060; 062; 064; 289; 319; 322

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie HCG STAT, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
11,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia