Chlamydia trachomatis IgG,IgA

Chlamydia trachomatis IgA, IgG

Protilátky triedy IGA proti Chlamydia trachomatis

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok < 0,8
Hraničný výsledok 0,8 – 1,1
Pozitívny výsledok > 1,1

Medicínsky význam

Chlamydia trachomatis je najčastejším sexuálne prenosným bakteriálnym patogénom na svete, vyvolávajúcim zápaly malej panvy (pelvis inflamatory disease – PID). Dáva sa do úzkeho vzťahu s neplodnosťou a extrauterínnymi graviditami. Najviac ohrozenou skupinou sú mladí ľudia oboch pohlaví. Pre chlamýdiovú infekciu je charakteristický asymptomatický priebeh (až 80 %) alebo má iba veľmi ľahký klinický priebeh. Najčastejšie sa vyskytujúcou chlamýdiovou infekciou vnútorného genitálu je chlamýdiová infekcia cervixu so sučasným postihnutím uretry. Chlamydia trachomatis môže rovnako spôsobiť endometritídu, väčšinou združenú so salpingitídou a pozitívnym dôkazom antichlamýdiových protilátok v sére. U novorodencov od matiek s infekciou rodidiel Chlamydia trachomatis sa často vyskytuje konjuktivitída, z ktorej asi u 50 % dojčiat sa na 4. – 17. týždeň po narodení môže vyvinúť atypická pneumónia (sérotyp D – K). Chlamydia trachomatis môže vyvolať určité poruchy v gravidite a tým ohrozovať zdravý vývoj plodu (chorioamniotitída, predčasné pôrody, retardácia rastu plodu, nižšia pôrodná hmotnosť novorodencov, pôrod mŕtvo narodených detí). Sérotyp A, B a C je pôvodcom trachómu. Sérotyp L1 – L3 je pôvodcom lymfogranuloma venereum. Metódou ELISA sú dokazované rodovo špecifické protilátky proti chlamýdiovému lipopolysacharidu. Pri reinfekcii sa najprv reaktivujú IgG, neskôr IgA.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
14,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia