Franciscella tularensis

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia