Franciscella tularensis

Dôkaz protilátok proti Franciscella tularensis

Referenčné hodnoty
Negatívny
Pozitívny

Medicínsky význam

Tularémia je zoonóza s prírodnou ohniskovosťou. Spôsobuje epidémie hlodavcov a zajacov, u ktorých má závažný až smrteľný priebeh.

Človek sa spravidla nakazí priamym stykom s uloveným alebo uhynutým zvieraťom. Infekciu si môže zaniesť prstami do spojivkového vaku, alebo sa nakaziť pitím kontaminovanej vody, konzumáciou polosurového mäsa (zajačie paštéty), inhaláciou kontaminovaného prachu pri práci s obilím, alebo slamou, po prisatí bodavého hmyzu. Preto sú postihnutí najčastejšie hlavne muži pracujúci v lesníctve a poľnohospodárstve.

Tularémia nie je prenosná z človeka na človeka.

Infekcia sa šíri lymfatickými cestami a podľa vstupnej brány, najčastejšia je ulceroglandulárna. Výrazné klinické prejavy závisia od brány vstupu.

Protilátky proti Francisella tularensis nastupujú 1 – 3 týždne po infekcii, s maximom 4 – 10 týždňoch po infekcii. Vyšetrenie je nutné opakovať po 2-3 týždňoch.

Pri interpretácii je dôležité prihliadnuť na dynamiku protilátok medzi jednotlivými odbermi.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia